Facebook

Języki

Historia firmy

Jesteśmy jednym z największych i najstarszych zakładów produkujących sklejkę w naszym kraju. Posiadamy wiekową tradycję i bogate doświadczenia. Wysokie oceny, jakie klienci wystawiają naszym wyrobom, zobowiązują nas do szczególnej troski o produkt finalny i wymuszają na nas ciągłe doskonalenie produktów.

Wprowadzamy nowe materiały podnoszące wartości użytkowe oraz walory estetyczne naszych wyrobów. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo, pewność w użytkowaniu i jakość co potwierdzają uzyskane atesty i certyfikaty.

Początki historii naszego przedsiębiorstwa sięgają 1914 roku. Zakład był najpierw własnością niemieckiej spółki o nazwie "Ostdeutsche Sperrplatten-werke AG", a później polsko - niemieckiej spółki akcyjnej .W 1933 roku został wykupiony przez Zarząd i Administrację Lasów Państwowych. Wielkość produkcji stanowiła wtedy około 10% całej produkcji sklejek w Polsce.

Po II wojnie światowej fabryka została upaństwowiona , a nadzór nad nią sprawowała Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu , a później Zjednoczenie Płyt , Sklejek i Zapałek. W 1994 roku zakład został sprywatyzowany i jest spółką akcyjną pod nazwą Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A.

 


Zakład współpracuje z instytutami i jednostkami badawczymi:

Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Akademią Medyczną w Gdańsku - Międzywydziałowym Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

PKP - Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie

Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie

Państwowym Instytutem Higieny w Warszawie

Polskim Rejestrem Statków w Gdańsku

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie

Instytutem Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu

Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku

Technischer Űberwachungs -Verein Rheinland/ Berlin - Brandenburg e.V.