Facebook

Languages

Create Zapytanie ofertowe

Contact

Bydgoskie Zakłady Sklejek
"SKLEJKA - MULTI" S.A.
ul. Fordońska 154
85-752 Bydgoszcz
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
K
RS 0000143161

VAT No:  PL 5541000209
Regon 090480375

Share capital 1 312 500,00 PLN

Our non-production departments work from 7:00 till 15:00 from Monday till Friday

Vertical Tabs

Vertical Tabs