Facebook

Języki

Artykuł w Gazecie Wyborczej - Modernizacja parku maszynowego Bydgoskich Zakładów Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A. ze środków unijnych w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj-Pom.