Facebook

Języki

Modernizacja parku maszynowego -projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa.

 

Modernizacja parku maszynowego

Bydgoskich Zakładów Sklejek

SKLEJKA-MULTI S.A. w celu poszerzenia oferty produktowej –

etap II zakup linii do skrawania obwodowego drewna okrągłego

 

Realizowany projekt dotyczy konkretnie zakupu nowej linii łuszczarskiej składającej się z szeregu maszyn / urządzeń, tj. transportera krokowego, urządzenia centrującego składającego się z kurtyny laserowej, łuszczarki skrawającej wyrzynki, transportera jednopoziomowego, skanera wad wstęgi łuszczki, nożyc rotacyjnych, urządzenia do automatycznej paletyzacji pociętych arkuszy łuszczki, które po połączeniu stanowią jedną technologiczną całość.

Zakup i montaż przedmiotowej linii technologicznej umożliwi optymalizację procesu produkcyjnego w zakresie:

  • najefektywniejszego wykorzystania surowca drzewnego w dalszej obróbce i uzyskania maksymalnej ilości łuszczki uwzględniającej deformację kształtu surowca drzewnego,
  • automatycznego doboru właściwych parametrów skrawania w zależności od gatunku drewna z uwagi na zastosowanie cyfrowego mechanizmu sterowania tym parametrem,
  • zastosowania skanera wad wstęgi łuszczki (automatyzacja procesu wykrywania wad (otwory po sękach, pęknięcia wstęgi),
  • uzyskania wysokiej jakości arkuszy łuszczki oraz spadek odpadów produkcyjnych na tym etapie procesu technologicznego.

 

Wdrożenie inwestycji wprowadzi innowacje na poziomie co najmniej przedsiębiorstwa poprzez:

  • wdrożenie skanowania 3D kształtu wyrzynka,
  • optymalizację ułożenia i podania wyrzynka do łuszczarki,
  • skanowanie wad wstęgi łuszczki,
  • cięcie wstęgi na arkusze oraz wycinanie zeskanowanych wad.

 

Informacje o projekcie

Numer umowy: RPKP.05.02.02-04-050/14

Program: RPKP.05.02.02

Wartość projektu: 9 827 700,00

Wartość kwalifikowana: 7 980 000,00

Kwota dofinansowania: 3 990 000,00

Kwota dofinansowania z UE: 3 391 500,00

Beneficjent: Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" Spółka Akcyjna

NIP Beneficjenta: 5541000209